Author Details

Salamon, Tomasz

 • Vol 62, No 2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój strefy glacimarginalnej na przedpolu Beskidu Śląskiego (dział bielski Pogórza Śląskiego)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 10 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Subglacjalne pochodzenie przełomowych dolin zachodniej części progu środkowotriasowego i ciągu pagórów okolic Gogolina
  Abstract  PDF