Author Details

Nałęcz, Tomasz

 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources — Transboundary Water Management — Belarus, Poland, Ukraine — pierwszy etap programu NATO Lwów, Ukraina, 22–23.05.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczna kartografia seryjna w postaci cyfrowej - stan obecny i perspektywy
  Abstract
 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  System Informacji Przestrzennej o Środowisku - komputerowe wspomaganie przetwarzania informacji przyrodniczej w powiatach
  Abstract
 • Vol 48, No 12 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pierwiastki promieniotwórcze a problem zagrożeń radioekologicznych w miastach regionu sudeckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Aplikacje wspomagające realizację MGGP
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stan obecny oraz wyzwania dla procesu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych hydrogeologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 12/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cyfrowe zasoby geoinformacyjne Państwowego Instytutu Geologicznego podstawowym źródłem informacji geologicznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOINFORMACJA Obserwacje GeoInformacyjne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 4 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOINFORMACJA Geologia zainspirowana?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 7 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOINFORMACJA Infrastruktura informacji przestrzennej – kolejny krok w ewolucji kartograficznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/1 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOINFORMACJA Ucywilizować metadane
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 7 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współpraca białorusko-polsko-ukraińska w ramach projektu NATO — Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources — Transboundary Water Management—Belarus, Poland, Ukraine V spotkanie robocze, Jerozolima, 20–23.04.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współpraca międzynarodowa łącząca transgraniczną ocenę zagrożeń środowiskowych z zarządzaniem zasobami wód podziemnych
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kierunki badań w dziedzinie geologii środowiskowej (na lata 2008–2015)
  Abstract  PDF