Author Details

Michalczyk, Tomasz

 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ naturalnych i sztucznych spiętrzeń wody na redukcję stężeń azotu w ciekach powierzchniowych na przykładzie zlewni Kocinki (Wyżyna Wieluńska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyznaczanie punktów monitoringu badawczego wód podziemnych na podstawie czasu wymiany wód w zlewniach objętych badaniami modelowymi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie udziału wód podziemnych w odpływie ze zlewni rzecznej średniej wielkości
  Abstract  PDF (Polish)