Author Details

Malata, Tomasz

 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektoniczne struktury deformacyjne w iłach krakowieckich sarmatu w Wylewie k. Sieniawy (zapadlisko przedkarpackie): świadectwo młodej przesuwczej aktywności podłoża miocenu
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja tektoniczna basenów sedymentacyjnych polskiej części Karpat zewnętrznych w świetle analizy subsydencji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleogeograficzna pozycja fliszu jednostki Obidowej-Słopnic w basenie Karpat zewnętrznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Subsidence and uplift analysis of the Polish part of Outer Carpathian Basins - backstripping of reconstructed profiles of the basin-till
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Late Jurassic to Miocene dynamics of the Polish part of Outer Carpathian Basins and its regional implications
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza formalnych wydzieleń litostratygraficznych oraz propozycja podziału jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  67 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Szczyrk, 06-09.06.1996
  Abstract
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary źródłowe egzotyków karpackich na podstawie badań petrologicznych i paleontologicznych
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary źródłowe egzotykowej sukcesji Bachowic — implikacje z badań płytek cienkich
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model późnojurajsko-wczesnomioceńskiej ewolucji tektonicznej zachodnich Karpat zewnętrznych
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Development of Polish Flysch Carpathians revealed in outcrops and landscape
  Abstract  PDF