Author Details

Maćkowski, Tomasz

 • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skalowanie jedno- i dwuwymiarowych modeli ekspulsji węglowodorów według progowych nasyceń skał macierzystych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ synsedymentacyjnych nasunięć i fałdowań na wyniki dwuwymiarowych modelowań generowania węglowodorów w obszarze wschodniej części Karpat polskich
  Abstract  PDF (Polish)