Author Details

Młyńczak, Tomasz

  • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Perspektywy i możliwości wykorzystania siarczkowych wód termalnych w rejonie Kazimierzy Wielkiej
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
    Zmiany warunków wodnych wskutek działalności górniczej w rejonie Gałęzice–Bolechowice–Borków w Górach Świętokrzyskich
    Abstract  PDF