Author Details

Mądry, Tomasz

  • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie kompleksowego profilowania akustycznego (KPA) do określania parametrów sprężystych skał na przykładzie otworów z synklinorium lubelskiego
    Abstract  PDF (Polish)