Author Details

Janicki, Tomasz

 • Vol 52, No 1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geoindykatory strefy brzegowej — rejestracja i analiza procesów i zjawisk
  Abstract  PDF
 • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Opracowanie metodyki weryfikacji zasobów i kontroli wydobycia złóż kopalin pospolitych
  Abstract
 • Vol 48, No 6 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia i teledetekcja w planowaniu przestrzennym (studium okolic Piaseczna)
  Abstract
 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie aparatury GPS w pracach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenia i perspektywy
  Abstract
 • Vol 44, No 4 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości wykorzystania aparatury GPS do geologicznych prac badawczych
  Abstract
 • Vol 42, No 6 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Teledetekcyjne obserwacje zmian środowiska wywołanych podziemną eksploatacją siarki
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka sporządzania różnych generacji mapy geośrodowiskowej na potrzeby gminy
  Abstract
 • Vol 41, No 7 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka rejestracji i analizy rdzeni wiertniczych za pomocą kamery CCD sprzężonej z minikomputerem IBM-PC
  Abstract
 • Vol 41, No 9 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Teledetekcja a globalne zmiany środowiska naturalnego - Międzynarodowa konferencja w Grazu (Austria), 4 - 9.04. 1993 -
  Abstract
 • Vol 67, No 6 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Archiwum Geologiczne PIG-PIB w drugim 50-leciu istnienia
  Abstract  PDF (Polish)