Author Details

Gruszczyński, Tomasz

 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie modelu numerycznego do wyznaczania stałych równania Langmuira na podstawie doświadczenia dynamicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  German jako wskaźnik warunków hydrogeochemicznych w jeleniogórskim systemie geotermalnym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność składu fazy gazowej składowiska odpadów komunalnych w Otwocku
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odpowiedź autorów poradnika Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska na recenzję dr Ewy Liszkowskiej
  Abstract  PDF