Author Details

Gąsiorowski, Tomasz

  • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Anomalie sejsmiczne wywołane wielopoziomowymi złożami gazu w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
    Abstract  PDF (Polish)