Author Details

Falkowski, Tomasz

 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zróżnicowanie warunków odpływu podziemnego w dolinach rzecznych jako element oceny zagrożenia jakości wód (na przykładzie doliny rzeki Tocznej)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Morfogeneza sieci rzecznej obszaru woj. bialskopodlaskiego w nawiązaniu do prawdopodobnego przebiegu deglacjacji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Związek występowania kruszywa naturalnego na obszarze woj. bialskopodlaskiego z przebiegiem rozwoju sieci rzecznej
  Abstract
 • Vol 36, No 11 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kanały ulgi wód wezbrań zatorowych na przykładzie odcinka Bugu k. Wólki Nadbużnej
  Abstract
 • Vol 53, No 7 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ morfologii podłoża aluwiów na stabilność układu koryta środkowej Wisły
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 6 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie badań batymetrycznych w identyfikacji morfodynamiki stref korytowych rzek na przykładzie wybranych odcinków Wisły i Bugu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 7 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do oceny warunków przepływu wód w osadach równi zalewowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie wysokorozdzielczych, wielospektralnych zdjęć satelitarnych (VHR) do identyfikacji wybranych form rzeźby równi zalewowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie metod geoinformacyjnych w badaniach morfodynamiki koryta Wisły w Warszawie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Różnicowanie warunków przepływu wód współczesnych równi zalewowych na Niżu Polskim na przykładzie doliny środkowejWisły
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Interpretacja sondowań dylatometrycznych (DMT) z wykorzystaniem analizy bayesowskiej
  Abstract  PDF