Author Details

Bartuś, Tomasz

  • Vol 63, No 12/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY INFORMACYJNE Mapy geologiczno-turystyczne Geostrady Sudeckiej – nowa forma edukacji geologicznej; historia projektu, założenia, wyniki
    Abstract  PDF (Polish)