Author Details

Żuk, Tomasz

  • Vol 69, No 12 (2019) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
    Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w 2019 i 2020 roku – postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski
    Abstract  PDF