Author Details

Topulos, Thomas

 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kajper czy pstry piaskowiec? Problemy litostratygrafiitriasu kujawskiego odcinka wału środkowopolskiego - replika
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 3 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoziomowanie i korelacja utworów serii żarnowieckiej i kambru dolnego zachodniej części syneklizy perybałtyckiej, na podstawie badań geofizyki wiertniczej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kajper czy pstry piaskowiec? Problemy lito stratygrafii triasu kujawskiego odcinka wału środkowopolskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 20, No 5 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metody profilowania akustycznego do wyznaczania litologii i porowatości skał
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 20, No 10 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoziomowanie utworów trzeciorzędowych NE wyniesienia Łeby na Podstawie Wyników Badań Geofizyki Wiertniczej
  Abstract  PDF (Polish)