Author Details

Podhalańska, Teresa

 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skamieniałości śladowe w ordowiku strefy Koszalin–Chojnice — nowe dane
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Granica ordowik/sylur — poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE II Międzynarodowy Kongres Paleontologiczny, Pekin, Chiny, 17–21.06.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 12 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018 r. (część I)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW – NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY WĘGLOWODOROWE BASENÓW BAŁTYCKO-PODLASKO-LUBELSKIEGO ORAZ KARBOŃSKIEGO SW POLSKI Perspektywy występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – słowo wstępne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie stref perspektywicznych występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce – nowe wyniki oraz dalsze kierunki badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 8 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Graptolity – narzędzie stratygraficzne w rozpoznaniu stref perspektywicznych dla występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 11/1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Graptolites – stratigraphic tool in the exploration of zones prospective for the occurrence of unconventional hydrocarbon deposits
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE X Międzynarodowe Sympozjum Systemu Ordowickiego III Międzynarodowe Sympozjum Systemu Sylurskiego Nankin, Chiny, 27–30.06.2007
  Abstract  PDF