Author Details

Jasiak-Taraziewicz, Teresa

  • Vol 63, No 12/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wybrane problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze z punktu widzenia geologa wojewódzkiego
    Abstract  PDF (Polish)