Author Details

Marszczek-Graniczna, Tatiana

 • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wody oligoceńskie w Warszawie w stulecie odkrycia i eksploatacji - Warszawa, 14.05.1996
  Abstract
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ochrona i eksploatacja zasobów wodnych - Toruń, 14 -15.04.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka sporządzania różnych generacji mapy geośrodowiskowej na potrzeby gminy
  Abstract