Author Details

Wątkowski, Tadeusz

  • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania metodą szlichową koncentracji minerałów ciężkich występujących w przybrzeżnych utworach osadowych
    Abstract
  • Vol 39, No 9 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Poszukiwania złóż fosforytów w rejonie Bir el Ater (północno-wschodnia Sahara algierska
    Abstract  PDF (Polish)