Author Details

Ratajczak, Tadeusz

 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Pięćdziesiąt lat pracy naukowej i dydaktycznej w AGH Profesora Andrzeja Maneckiego
  Abstract
 • Vol 71, No 3 (2023) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  T. Ratajczak, T. Słomka, M. Wagner, E. Hycnar, J. Mucha, M. Wasilewska-Błaszczyk – Kopać albo nie kopać? Węgiel brunatny ze złoża Bełchatów (Pole Szczerców). Charakter litologiczno-petrograficzny i geochemiczny oraz jakość technologiczna.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czarne łupki dolnego karbonu — skały macierzyste złóż bituminów w rejonie Pomorza Zachodniego
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 4 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jubileusz Profesora Wiesława Heflika -
  Abstract
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rudy darniowe - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina (złoże węgla brunatnego "Piaski")
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 9 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  V Konferencja z cyklu Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym - Bełchatów Wawrzkowizna, 23-25.05.2001
  Abstract
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skład mineralny oraz właściwości fizykomechaniczne kawałkowych odmian rud darniowych stosowanych w historycznym budownictwie na ziemiach polskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 7 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i surowcowa materiałów z hałd po kopalnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 11 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych "Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym" (9 T12A 03310)
  Abstract
 • Vol 44, No 6 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Regeneracja ziarn kwarcu w piaszczystych glebach korzeniowych w złożu węgla brunatnego Lubstów k. Konina
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa i geneza pokryw ochrowych w Karpatach na przykładne wystąpienia w Czerwonkach Hermanowskich k. Rzeszowa -
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 17, No 11 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Syderyt magnezowy (syderoplezyt) z utworów westfalskich Lubelskiego Zagłębia Węglowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja naukowa nt. Zastosowanie metod stereologicznych i analizy obrazu do opisu cech strukturalno-teksturalnych wybranych odmian skał Kraków, 01.12.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja Naukowa Polska Mineralogia 2006 W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego Kraków, 18–20.09.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza Zachodniego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie badań mineralogiczno-chemicznych do oceny proekologicznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 7 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  90 lat Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH
  Abstract  PDF