Author Details

Adamski, Tadeusz

  • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego— uwarunkowania prawne i bariery rozwoju
    Abstract  PDF