Author Details

Leśniak, Tadeusz Cz.

  • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Właściwości hydrogeologiczne przestrzeni porowej dolno karbońskich wapieni i dolomitów czatkowickich
    Abstract