Author Details

Jankauskas, Tadas

 • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Biostratygraficzna korelacja profilów dolnego i środkowego kambru w syneklizie bałtyckiej i obszarów przyległych (platforma wschodnioeuropejska)
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Answer to "Lower and Middle Cambrian Acritarch ... " Odpowiedź na "Biozonacja dolnego i środkowego kambru… ‘
  Abstract
 • Vol 41, No 8 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zakończenie kolejnego etapu współpracy geologów Polski, Litwy i Białorusi
  Abstract
 • Vol 40, No 9 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform)
  Abstract