Author Details

Depciuch, T.

  • Vol 13, No 4 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Porównywalność i efektywność uranometrycznych zdjęć geochemicznych przy oznaczaniu uranu metodami chemicznymi i radiometrycznymi oraz porównanie ich z radiometrycznym zdjęciem gamma
    Abstract
  • Vol 13, No 3 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Powstawanie anomalii uranowych w aluwiach i ich wykrywalność zależnie od uziarnienia analizowanych frakcji
    Abstract  PDF (Polish)