Author Details

Węgliński, Szymon

  • Vol 69, No 12 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Koszty występujące w cyklu funkcjonowania obiektu budowlanego wynikające z niewłaściwego rozpoznania podłoża gruntowego
    Abstract  PDF
  • Vol 69, No 12 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Praktyczne zasady właściwego rozpoznania i przygotowania podłoża gruntowego pod inwestycje budowlane
    Abstract  PDF