Author Details

Topoliński, Szymon

  • Vol 65, No 4 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie oznaczeń uziarnienia metodą dyfrakcji laserowej (LDA) do oceny zróżnicowania iłów neogeńskich z Bydgoszczy
    Abstract  PDF (Polish)