Author Details

Ostrowski, Szymon

 • Vol 66, No 12 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania geologiczno-inżynierskie prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w drugim pięćdziesięcioleciu jego działalności
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stosowania metod geofizyki inżynierskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na podstawie badań geofizyki inżynierskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie przypowierzchniowych badań geofizycznych w rozpoznaniu budowy geologicznej na przykładzie stref osuwiskowych w Karpatach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
  Kierunki rozwoju geologii inżynierskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym
  Abstract  PDF