Author Details

Forst, Szymon

  • Vol 70, No 12 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY INFORMACYJNE 50 lat Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych – Banku HYDRO w Państwowym Instytucie Geologicznym
    Abstract  PDF
  • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
    System Banku HYDRO – powstanie, funkcjonowanie i kierunki jego rozwoju w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1972–2019
    Abstract  PDF