Author Details

Salwa, Sylwester

 • Vol 55, No 11 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litostratygrafia dolnego syluru w odsłonięciu Bardo Stawy (południowa część Gór Świętokrzyskich) — związek ze zmianami poziomu morza i cyrkulacją oceaniczną
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model przestrzenny intruzji bardziańskiej w okolicach Zagórza (region kielecki Gór Świętokrzyskich) w świetle wyników nowych badań magnetycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowisko utworów kambru górnego w zachodniej części regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich
  Abstract
 • Vol 52, No 9 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kambr górny we wschodniej części regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich — komunikat wstępny
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Deformacje tektoniczne skał staropaleozoicznych - zachodni odcinek jednostki łysogórskiej, Góry Świętokrzyskie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skały krzemionkowe dewonu i karbonu Gór Świętokrzyskich - nowa koncepcja genezy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 8 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O występowaniu kwarcu w wapieniach franu w NW części Gór Świętokrzyskich
  Abstract
 • Vol 54, No 6 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępna charakterystyka strukturalno-petrograficzna fyllitów z Podmąchocic w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 1 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE Walory geoedukacyjne i geoturystyczne kamieniołomu Zygmuntówka na Czerwonej Górze (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 7 (2020) - Hydrogeologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Dolnokredowe fosforyty z NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako potencjalne źródło REE – badania wstępne
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 11 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kamieniołom Zachełmie – wirtualna wycieczka geologiczna po miejscu, gdzie tetrapod wyszedł na ląd
  Abstract  PDF