Author Details

Cwojdziński, Stefan

 • Vol 52, No 4 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  LXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Sudetach Zachodnich — Cieplice Śląskie Zdrój, 11–13.09.2003
  Abstract
 • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mantle plumes and dynamics of the Earth interior — towards a new model
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartograficzne prace pilotażowe wzdłuż budowy autostrady A4 między Legnicą a Wrocławiem
  Abstract
 • Vol 49, No 8 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  EUG XI — Konferencja Europejskiej Unii Nauk Geologicznych — Strasburg, Francja, 08–12.04.2001
  Abstract
 • Vol 49, No 10 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy jest możliwa dyskusja naukowa w geotektonice? (na marginesie dyskusji prowadzonej na łamach Wiedzy i Życia)
  Abstract
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999
  Abstract
 • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Co nowego w teorii ekspansji Ziemi (wizyta w Polsce australijskiego ekspansjonisty)
  Abstract
 • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa wystawa w Muzeum Geologicznym PIG - Czy Ziemia się rozszerza?
  Abstract
 • Vol 45, No 8 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
  Abstract
 • Vol 32, No 10 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dokąd zmierza współczesna geotektonika?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa konferencja EUROPROBE-TESZ w Sudetach - Książ k. Wałbrzycha, 10-17.04.1996-
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1 : 000 000
  Abstract
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polsko-saksońska sesja naukowa -Transgraniczna korelacja utworów trzeciorzędu i czwartorzędu Dolnego Śląska i Saksonii
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oddział Dolnośląski PIG we Wrocławiu - 75 lat Państwowego Instytutu Geologicznego (24.06.1994)
  Abstract
 • Vol 43, No 3 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  R. Dadlez, W. Jaroszewski - Tektonika
  Abstract
 • Vol 43, No 3 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jerzy Jerzmański (1927 -1994)
  Abstract
 • Vol 43, No 4 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja międzynarodowa - Zagadnienia ekspandującej Ziemi - Wrocław-Sosnówka, 14-17.11.1994
  Abstract
 • Vol 43, No 9 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GB-2A - pierwszy sejsmiczny profil głębokich badań refleksyjnych (GBS) na Dolnym Śląsku
  Abstract
 • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja naukowa - granice fizyki podstawowej (Frontiers of fundamental physics) - Olimpia, Grecja 27 - 30.09.1993
  Abstract
 • Vol 41, No 7 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polsko-czeskie seminarium kartograficzne w oddziale Dolnośląskim we
  Abstract
 • Vol 25, No 11 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Główne etapy ewolucji tektogenu waryscyjskiego Polski w świetle teorii tektoniki płyt
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profesor Samuel Warren Carey (1911–2002) Twórca współczesnego oblicza teorii ekspansji Ziemi. Dzieło i jego kontynuacja
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. MAXLOW—Terra non Firma Earth. Plate Tectonics is a Myth.
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 10 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji. Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego imienia prof. Henryka Teisseyre’a we Wrocławiu – ostatnie 50 lat historii: ludzie, praca, wydarzenia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 6 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nieco inny pogląd na "Expanding Earth and Space Geodesy"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 11 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dzieło Alfreda Wegenera a teoria ekspansji Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Żagań, 23–25.09.2011
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  LISTY DO REDAKCJI DYSKUTANT – TWÓJ WRÓG CZY PRZYJACIEL?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 7 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geostrada Sudecka – nowa forma geoturystyki w Sudetach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 11 (2020) - Historia geologii
  J. KOZIAR – Geological proofs of significant expansion of the Earth and its broader scientific context
  Abstract  PDF