Author Details

Lytvyniuk, Stanislav F.

  • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Inkluzje fluidalne w halicie oraz bituminy w solach ewaporatów mioceńskich ukraińskiego Przedkarpacia jako wskaźnik występowania nagromadzeń węglowodorów w niżej leżących utworach
    Abstract  PDF