Author Details

Mikulski, Stanisław Z.

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Formy wystąpień złota w złożach kwarcowo-siarczkowych w Górach Kaczawskich
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Powstanie pierwotnych złóż złota w Górach Kaczawskich a procesy geotektoniczne w karbonie i permie
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 11 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  9th Biennial SGA Meeting Mineral Exploration and Research: Digging Deeper Dublin, Irlandia, 20–23.08.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cypryjski kompleks ofiolitowy masywu Troodos i związane z nim mineralizacje rudne
  Abstract
 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metalogeneza złota w Sudetach Zachodnich w świetle badań pierwiastków śladowych wybranych waryscyjskich skał magmowych — wyniki wstępne
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 6 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  International Geoscience Programme — IGCP — Earth Sciences in the Service of Society — 32th session of the IGCP Scientific Board — Paryż, Francja, 09–13.02.2004
  Abstract
 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE International Geoscience Programme—IGCP Geoscience in the service of society— 34th Session of the IGCP Scientific Board Paryż, Francja, 15–17.02.2006
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wzbogacenie w REE utworów osadowych w wybranych rejonach obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich – obiecujące dane wstępne i potrzeba dalszych badań
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 11 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna mineralizacji kasyterytowo-siarczkowej w historycznych sztolniach św. Jana i św. Leopolda w paśmie łupkowym Starej Kamienicy (Sudety Zachodnie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka morfologiczno-mineralogiczna konkrecji polimetalicznych ze strefy Clarion-Clipperton na Oceanie Spokojnym – wyniki wstępne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geochemiczno-mineralogiczne badania zawartości pierwiastków rzadkich i towarzyszących w obrębie mineralizacji kasyterytowo-siarczkowej w łupkowym paśmie Starej Kamienicy w Sudetach Zachodnich – wyniki wstępne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Identyfikacja domieszek V, Co, Ni i Au w minerałach kruszcowych rud Fe-Ti-V (NE Polska) na podstawie analiz mikrosondą rentgenowską (EMPA)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 9 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PERSPEKTYWICZNYCH WYBRANYCH SUROWCÓW POLSKI NA MAPACH W SKALI 1 : 200 000 Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 9 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy złota typu żyłowego i metasomatycznego towarzyszące mineralizacji siarczkowej na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce (południowa Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 9 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy niklu typu wietrzeniowego (saprolitowego) na bloku przedsudeckim (SW Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 3 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wspomnienie o Jerzym Kanasiewiczu w 20. rocznicę śmierci
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porfirowa mineralizacja Mo-Cu-W w prekambryjsko-paleozoicznych utworach strefy kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o mineralizacji tellurkowej z obszaru kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Orogeniczne żyłowe złoża złota i ich rozsypiska a największe światowe gorączki złota w drugiej połowie XIX wieku w Ameryce i Australii
  Abstract  PDF