Author Details

Zembrowski, Stanisław

  • Vol 5, No 11 (1957) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE O czteroletniej działalności służby geologicznej gospodarki komunalnej
    Abstract
  • Vol 6, No 6 (1958) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Czy można pobierać wodę z utworów ilastych?
    Abstract  PDF