Author Details

Radecki, Stanisław

 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O największym złożu ropy naftowej w Polsce Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe perspektywy poszukiwań złóż gazu ziemnego w utworach wapienia cechsztyńskiego na monoklinie przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 9 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe odkrycia złóż gazu ziemnego i dalsze perspektywy badań we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 9 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki spotkania specjalistów polskich i radzieckich dotyczącego kierunków, zakresów i metodyki prac geologiczno-poszukiwawczych złóż węglowodorów w Polsce w latach 1986-1990
  Abstract
 • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Hydrocarbon Accumulations in Poland
  Abstract  PDF