Author Details

Piotrowski, Stanisław

 • Vol 55, No 6 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w wybranych elementach ekosystemu estuarium Odry
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 10 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obecność polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chloroorganicznych (OCP) w osadach dennych ujścia Odry
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza jakościowo-ilościowa mięczaków słodkowodnych z obszaru Roztoki Odrzańskiej i Domiąży (estuarium Odry)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 3 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena zmian wybranych wskaźników metrycznych muszli Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) między biocenozą, nekrocenozą i liptocenozą na przykładzie polimiktycznego jeziora Dąbie (NW Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 9 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1994 - 1999
  Abstract
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego
  Abstract
 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zawartość metali ciężkich w wybranych elementach ekosystemu jeziora Dąbie (NW Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Brzegowe odsypy muszlowe Zalewu Szczecińskiego. Część I. Analiza jakościowo-ilościowa
  Abstract
 • Vol 54, No 6 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zależność koncentracji metali ciężkich i węgla organicznego w muszlach mięczaków słodkowodnych: Lymnaea peregra (Müller, 1774), Lymnaea stagnalis (L.) i Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) od ich wielkości
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 6 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwość rozróżnienia małży i ślimaków słodkowodnych na podstawie koncentracji metali ciężkich w tkankach miękkich i muszlach
  Abstract  PDF (Polish)