Author Details

Mikulski, Stanisław

 • Vol 37, No 3 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O możliwości występowania złóż molibdenu formacji miedziowo-molibdenowej w strzegomskim masywie granitowym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 40, No 5 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Żyłkowo-impregnacyjna mineralizacja węglanowo-siarczkowa ze strefy ryftowej OhIe (Sudety Zachodnie)
  Abstract
 • Vol 67, No 7 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania i poszukiwania złóż cynku i ołowiu, Mo-W-Cu, uranu, ziem rzadkich, złota oraz kopalin morskich prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 9 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania złóż surowców metalicznych przez Państwowy Instytut Geologiczny
  Abstract  PDF (Polish)