Author Details

Kulik, Stanisław

  • Vol 58, No 8 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Instalacja geotermalna w Pyrzycach jako przykład pozyskiwania czystej i odnawialnej energii w ciepłownictwie oraz wód termalnych do balneologii i rekreacji
    Abstract  PDF
  • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej i problemy związane z eksploatacją ciepłowni geotermalnych wykorzystujących wody termalne z kolektorów porowych
    Abstract  PDF