Author Details

Karczmarski, Stanisław

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Trendy zmian zanieczyszczeń atmosferycznych deponowanych z hydrometeorami na obszar Polski w latach 1999–2004
    Abstract  PDF
  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Chemizm opadów atmosferycznych na obszarze zlewni środkowej Odry
    Abstract  PDF