Author Details

Jabłonowski, Stanisław

  • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Interpretacja sondowań dylatometrycznych (DMT) z wykorzystaniem analizy bayesowskiej
    Abstract  PDF