Author Details

Fedorowicz, Stanisław

 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Korelacja dat TL i OSL próbek z czterech profili lessowych Polski SE i SW
  Abstract  PDF
 • Vol 37, No 3 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O braku wpływu skał podłoża na wiek TL glin zwałowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 3 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki datowań TL piasków z Fromborka
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 12 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dolina dolnej Wisły – wyniki datowań TL w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego
  Abstract
 • Vol 35, No 12 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe oznaczenia wieku TL (metodą gdańską) plejstoceńskich osadów podglinowych w południowej części Polski Środkowej
  Abstract
 • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek TL osadów plejstoceńskich w Janowie nad Radomką i problem zasięgu lądolodów w czasie zlodowaceń środkowopolskich (odry, warty) w strefie NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 11 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O możliwości dalszego zasięgu lądolodu zlodowacenia wisły w świetle datowań TL osadów lodowcowych w północnej części Wysoczyzny Białostockiej
  Abstract
 • Vol 38, No 11 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porównawcze datowania TL próbek z profilu Maliniec k. Konina
  Abstract
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Algirdas Gaigalas 1933–2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XVI Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i paleogeografii Skała Podolska (Ukraina), 13–16.09.2009
  Abstract  PDF