Author Details

Dubiel, Stanisław

  • Vol 63, No 1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża
    Abstract  PDF (Polish)