Author Details

Ciechanowicz, Stanisław

  • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    I Ogólnopolska Konferencja GPR — Zastosowanie radaru do penetracji gruntu (GPR) w badaniach geologicznych — Wrocław, 25.11.2002
    Abstract