Author Details

Mikulski, Stanisław Z.

 • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  7th Biennial SGA Meeting — Mineral Exploration and Sustainable Development — Ateny, Grecja, 24–28.08.2003
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Program GEODE-GeoFrance 3D - warsztaty nt. Orogeniczne złoża złota w europejskich waryscydach i nie tylko - Orlean, Francja, 07–08.11.2000
  Abstract
 • Vol 48, No 10 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoto w polimetalicznych rudach na Dolnym Śląsku - próba klasyfikacji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 10 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineral Deposits: Processes to Processing - połączone 5. Spotkanie SGA i 10. Sympozjum IAGOD - Londyn, Wielka Brytania, 22 - 25.08.1999
  Abstract
 • Vol 46, No 11 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  H. Papunen (ed.) - Mineral Deposits: Research and Exploration. Where do they meet?
  Abstract
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złotonośna mineralizacja kruszcowa z Barda Śląskiego (Sudety Środkowe)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ górnictwa barytu i węgła kamiennego w Boguszowie na zanieczyszczenie metalami ciężkimi osadów rzecznych zlewni Leska (Sudety)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 6 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ dawnego górnictwa na zanieczyszczenie pierwiastkami metalicznymi aluwiów Ziemi Kłodzkiej
  Abstract