Author Details

Rabarijoely, Simon

  • Vol 65, No 3 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Przestrzenne zmienności parametrów wytrzymałościowych gruntów organicznych i ich szacowanie na podstawie sondowań geotechnicznych – przykład zapory w Nieliszu (województwo lubelskie)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Interpretacja sondowań dylatometrycznych (DMT) z wykorzystaniem analizy bayesowskiej
    Abstract  PDF