Author Details

Biernat, Sebastian

  • Vol 5, No 12 (1957) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Problem kartografii geologicznej w regionie górno-śląskim
    Abstract
  • Vol 10, No 7 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ urzeźbienia i tektoniki podłoża na wykształcenie się złóż węgli brunatnych na Kujawach oraz skutki ich częściowego zniszczenia w czasie zlodowaceń
    Abstract  PDF (Polish)