Author Details

Jakóbczyk-Karpierz, Sabina

  • Vol 66, No 8 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie modelowania geochemicznego oraz badań izotopowych siarczanów do identyfikacji procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych ujęcia Gliwice-Łabędy
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
    Występowanie i geneza WWA w wodach podziemnych obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe oraz ochrona tych wód przed zanieczyszczeniem
    Abstract  PDF