Author Details

Oszczepalski, Sławomir

 • Vol 55, No 11 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  9th Biennial SGA Meeting Mineral Exploration and Research: Digging Deeper Dublin, Irlandia, 20–23.08.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przeobrażenie materii organicznej w cechsztyńskim łupku miedzionośnym— wskaźniki procesów mineralizacyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  7th Biennial SGA Meeting — Mineral Exploration and Sustainable Development — Ateny, Grecja, 24–28.08.2003
  Abstract
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geochemiczno-analityczne wzorce (materiały odniesienia) rud Au-Pt-Pd w cechsztyńskiej serii miedzianonośnej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 4 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowisko sedymentacji cechsztyńskiego łupku miedzionośnego w południowo-zachodniej Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 4 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sedymentacja utworów cechsztyńskich wapienia podstawowego w rejonie Wrocławia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 7 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Miedzionośność utworów permu na obszarze przylegającym do złoża Lubin-Sieroszowice
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Paulo, B. Strzelska-Smakowska - Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej
  Abstract
 • Vol 26, No 7 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory cyklotemu werra w zachodniej części niecki północnosudeckiej i południowej części perykliny Żar
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 9 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza strat eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
  Abstract
 • Vol 41, No 11 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Adam Piestrzeński - Wybrane materiały do ćwiczeń z petrografii rud
  Abstract
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność dolnocechsztyńskiej mineralizacji kruszcowej w sąsiedztwie stref uskokowych w złożu miedziowo-srebrowym Radwanice–Gaworzyce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 7 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineralizacja Cu-Ag w utworach cechsztynu – zarys historii poszukiwań i badań prowadzonych przez PIG
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 9 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI Badania złóż surowców metalicznych przez Państwowy Instytut Geologiczny
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 5 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  60-lecie odkrycia złoża rud miedzi Lubin–Sieroszowice – nowa perspektywa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 5 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineralizacja kruszcowa w odkrywczym otworze Sieroszowice S-1 w świetle nowych badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 7 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przestrzenne rozmieszczenie srebra w strefie kontaktowej utworów redukcyjnych z utworami utlenionymi (Rote Fäule) w rejonie złoża Cu-Ag Radwanice-Gaworzyce
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 9 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zasoby przewidywane surowców metalicznych Polski na mapie w skali 1 : 200 000 – miedź, srebro, złoto, platyna i pallad w utworach cechsztyńskiej serii miedzionośnej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porfirowa mineralizacja Mo-Cu-W w prekambryjsko-paleozoicznych utworach strefy kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o mineralizacji tellurkowej z obszaru kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego
  Abstract  PDF