Author Details

Mazurek, Sławomir

 • Vol 70, No 3 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoża o znaczeniu ponadkrajowym, krajowym, regionalnym i lokalnym – kryteria doboru i implikacje planistyczne
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 7 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka ustalania listy złóż strategicznych oraz kryteriów ich ochrony planistycznej
  Abstract  PDF
 • Vol 45, No 10/1 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Seminarium - Przyszłość dla Konina - Konin 5.09.1997
  Abstract
 • Vol 69, No 5 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne deficytowe dla polskiej gospodarki – propozycja nowego podejścia do surowców strategicznych i krytycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 11 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Miejsce geologii w strukturze administracji rządowej oraz jej relacje z działami administracji i gałęziami gospodarki
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 66, No 6 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Cele harmonizacji klasyfikacji zasobów złóż kopalin stałych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja metodologii, zakresu i znaczenia "Bilansu Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski"
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Projekt Historyczne Kamieniołomy
  Abstract  PDF