Author Details

Florjan1, Sławomir

  • Vol 60, No 5 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk)
    Abstract  PDF (Polish)