Author Details

Uberna, Ryszard

  • Vol 44, No 7 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Możliwości i warunki zagospodarowania odpadów z górnictwa i energetyki w drogownictwie. zwłaszcza do budowy autostrad i dróg ekspresowych
    Abstract  PDF (Polish)