Author Details

Uberman, Ryszard

 • Vol 55, No 2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian
  Abstract  PDF
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kwalifikowanie utworów krasowych w złożach kopalin eksploatowanych sposobem odkrywkowym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 3 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  K. SZAMAŁEK, M. SZUFLICKI, W. MIZERSKI (red.) – Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r.
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 3 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przyczyny i skutki pozostawiania w złożach niewykorzystanych zasobów kopalin
  Abstract  PDF (Polish)